Danışma Tükenmişliği Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yazgan-İnanç, B. ve Güçray, S. S. (1997). Danışma Tükenmişliği Envanteri’nin Geliştirilmesi İle İlgili Bir Ön Çalışma. 3. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Çukurova Ünivesitesi, Adana.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: