Child Health Illness Profile-CHIP Ölçeği (Çocuk, Ebeveyn ve Adölesan Formu)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirsoy, N. (2013). 6-17 yaş grubu çocuklarda “child health and illness profile-chip” yaşam kalitesi ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliliğinin araştırılması (Doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: