Veli Öğretmen İlişkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koç, M. H. (2018). Veli görüşlerine göre Veli Öğretmen İlişkisi Ölçeği’nin geliştirilmesi ve veli öğretmen ilişkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 47(218), 55-76.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Hilmi Koç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: