Ebeveyn Ateş Yönetimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cinar, N. D., Altun, I., Altınkaynak, S., & Walsh, A. (2014). Turkish parents’ management of childhood fever: a cross-sectional survey using the PFMS-TR. Australasian Emergency Nursing Journal, 17(1), 3-10. DOI: 10.1016/j.aenj.2013.10.002

Sorumlu Yazar: 
Nursan D. Çınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert (1-Hiçbir zaman, 5-Her zaman)
İletişim: