Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Ebeveyn-Personel İletişimi Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Zengin, H., Tiryaki, Ö., Karakaya Suzan, Ö. ve Çınar, N. (2021). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Ebeveyn-Personel İletişimi Algıları Ölçeği Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 14(2), 108-115. doi: 10.46483/deuhfed.747754

Sorumlu Yazar: 
Öznur Tiryaki
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: