Ebeveyn Okuma İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şimşek-Çetin, Ö., Bay, D. N. & Alisinanoğlu, F. (2014). Ebeveyn Okuma İnanç Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması. Electronic Turkish Studies, 9(2), 1441-1458.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Şimşek Çetin
Geçerlik: 

İkinci Doğrulayıcı faktör analizi 40 madde ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlem sonrasında bütün maddelerin yedi alt boyutta anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin güvenirlik katsayılarının .45 -.87 arasında değiştiği, ölçeğin toplamına ilişkin güvenirlik katsayısının .79 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ölçek 40 madde ve yedi faktörden oluşmaktadır.
Öğretimin Etkililiği (8m): Ebeveyn olarak, çocuğumun gelişiminde önemli bir role sahibim.
Olumlu Etki (10m):E beveyn olarak, çocuğumun gelişiminde önemli bir role sahibim.
Sözel Katılım (8m): Çocuğum, kitaplarda gördüğü birçok şeyin ismini bilir.
Okuma Yönergesi (3m): Harfleri ve basit kelimeleri öğrenmesi amacıyla çocuğuma kitap okurum.
Bilgi Kaynağı (5m): Hikâyeler, çocuğumun hayal gücünün gelişmesine yardımcı olur.
Kaynaklar (4m): Kitabımız olmadığı için çocuğuma kitap okumuyorum.
Çevresel Etki (2m): Bazı çocuklar, doğuştan konuşkandırlar; öte yandan bazıları da doğuştan sessizdirler. Ebeveynlerin bu konuda pek bir etkisi söz konusu değildir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: