Ebelik Empati Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sevinç, A. (2019). Ebelik Empati Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Sorumlu Yazar: 
Aslıhan SEVİNÇ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

EEÖ’nin cronbach alfa değeri 0,736 olarak
değerlendirlmiştir.
Test ve tekrar test ölçümler arasında ölçekten alınan toplam puanlar arasındaki
korelasyon düzeyinin 0.929 olduğu saptanmıştır

Derecelendirme: 
İletişim: