E-ticaret Sitelerinin Kullanılabilirlik Düzeyi Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özmen, E., Erkal-Karaman, G., ve Karaman, E. (2018). E-ticaret sitelerinin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesine yönelik ölçek geliştirme ve uygulama. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (12), 74-91.

Sorumlu Yazar: 
Esra Özmen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: