Duyusal İşlemleme Ölçeği Okul Öncesi Ev Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akgöl, P. (2017). Duyusal İşlemleme Ölçeği Okul Öncesi Ev Formunun Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Pınar AKGÖL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: