Duyusal İşlemleme Ölçeği Ev Formu (Sensory Processing Measure (SPM) Home Form)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özbakır, M. (2010) Duyusal İşlemleme Ölçeği Ev Formunun Türkiye koşullarına uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Merve Özbakır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

SPM Home Form, 75 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü likert (1=hiç bir zaman – 4=her zaman)