Duyusal İşlemleme Ölçeği – Ev Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özbakır, M.(2010). Duyusal İşlemleme Ölçeği – Ev Formu’nun Türkiye Koşullarına Uyarlanması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İstanbul

Sorumlu Yazar: 
Merve Özbakır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: