Değişken ve Sınırsız Kariyer Tutumları Ölçeği Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakmak-Otluoğlu, K. Ö. & Acar-Bolat, B. (2020). Short Forms of Protean and Boundaryless Career Attitudes Scales in the Turkish context: validation and psychometric evaluation. International Journal for Educational and Vocational Guidance. https://doi.org/10.1007/s10775-020-09441-4

Sorumlu Yazar: 
K. Övgü Çakmak Otluoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: