Duygusal Taciz Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ocak, S. (2008). Öğretmenlerin duygusal taciz (mobbing)’e ilişkin algıları (Edirne ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: