Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçyiğit, M., ve Karadağ, E. (2017). Duygusal zekâ öğrenci liderliği için bir ölçek geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2),1-17.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Koçyiğit
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: