Duygusal Farkındalık Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kuzucu, Y. (2008). Duygusal farkındalık düzeyi ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 51-64.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: