Şizotipal Kişilik Çizelgesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özer, S., Demir, B., Yazıcı, M.K. (2010). Şizotipal Kişilik Çizelgesi: Türkçe formunun güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(4), 313-320.

Sorumlu Yazar: 
Suzan Özer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

10 Alt boyut ve 38 madde
Yanılsamalar alt boyutu
Depersonalizasyon/Derealizasyon alt boyutu
Alınma Fikirleri alt boyutu
Şüphecilik/Paranoid Fikirler alt boyutu
Büyüsel Düşünce alt boyutu
Yetersiz İlişki Kurma alt boyutu
İletişim Kurmada Tuhaflık alt boyutu
Sosyal İzolasyon alt boyutu
Aşırı Anksiyete ya da Eleştirilere (gerçek ya da sanılan) Aşırı Hassasiyet alt boyutu
Sanrılar/Varsanılar alt boyutu

Derecelendirme: 
4’li Derecelendirmee (1= yok – 4= şiddetli)
İletişim: