Duygulanım Şiddet ve Sosyal Bozulma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetinay, P., Akbay, S., Bilen, C., Gülseren, Ş., ve Aydemir, Ö. (2008). Duygulanım Şiddet ve Sosyal Bozulma Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 18(2), 99-104.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Çetinay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: