DSM-IV Disosiyatif Bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-D)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kundakçi, T., Şar, V., Kiziltan, E., Yargiç, I. L., & Tutkun, H. (2014). Reliability and validity of the Turkish version of the Structured Clinical Interview for DSM–IV Dissociative Disorders (SCID-D): A preliminary study. Journal of Trauma & Dissociation, 15(1), 24-34.

Sorumlu Yazar: 
Vedat Sar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: