Duygu Gereksinimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duyan, V., Uçar, M. E. ve Kalafat, T. (2011). Duygu Gereksinimi Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik niteliklerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 116-130.

Sorumlu Yazar: 
Veli Duyan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: