Duyarlılık ve Karşılıklılık Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ulutaş-Avcu, A. ve Aksoy, A. B. (2015). Duyarlılık ve Karşılıklılık Testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 48, 18-30.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Ulutaş Avcu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: