Düşünmeyi Destekleyen Sınıf Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çeviker-Ay, Ş., Albayrak, C. ve Bayram, G. (2020, Mart). Düşünmeyi Destekleyen Sınıf Ölçeğinin Geliştirilmesi [Bildiri sunumu]. IKSAD, Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Şule ÇEVİKER AY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: