Çocuklar için Spielberger Durumluk- Sürekli Kaygı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özusta, Ş. (1993). Çocuklar için durumluk-sürekli kaygı envanterinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: