Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Enstrümanı-Yaşlı Yetişkinler Modülü

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eser, S., Saatli, G., Eser, E., Baydur, H., & Fidaner, C. (2010). The reliability and validity of the Turkish version of the World Health Organization Quality of Life Instrument-Older Adults Module (WHOQOL-Old). Turk Psikiyatri Dergisi, 21(1), 1-10.

Sorumlu Yazar: 
Sultan Eser
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: