Basınç Ülserini Engelleme Bilgisini Değerlendirme Enstrümanı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tulek, Z., Polat, C., Ozkan, I., Theofanidis, D., & Togrol, R. E. (2016). Validity and reliability of the Turkish version of the Pressure Ulcer Prevention Knowledge Assessment Instrument. Journal of tissue viability, 25(4), 201-208.

Sorumlu Yazar: 
Z. Tulek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: