DSM-5 Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sapmaz, Ş. Y., Erkuran, H. Ö., Ergin, D., Öztürk, M., Celasin, N. Ş., Karaarslan, D., … & Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. Journal of Mood Disorders, 7(2),110-115.

Sorumlu Yazar: 
Şermin Yalın Sapmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: