Doloplus 2 Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şen, C. (2020). Bilişsel yetersizliği olan geriatrik hastaların ağrı değerlendirmesinde “Doloplus 2” Ölçeğinin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması [Yayınlanmış yüksek lisans tezi]. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Cüneyt ŞEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: