DSM-5 Depresyon Şiddet Ölçeği Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sapmaz-Yalın, Ş., Yalın, N., Erkuran-Özek, H., Öztekin, S., Tanrıverdi-Uzel, B., Köroğlu, E., ve Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Depresyon Şiddet Ölçeği Çocuk Formu Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(3), 237-242. doi: 10.5455/apd.220713

Sorumlu Yazar: 
Şermin Yalın Sapmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: