Drexel Ayrışma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, G. & Yerin Güneri, O. (2018). A study on Turkish adaptation of Drexel Defusion Scale (DDS). 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri. Antalya, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Gökçen Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: