Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, A. (2006, Aralık). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.

Sorumlu Yazar: 
Ali Arslan
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini sağlayabilmek için hazırlanan deneme ölçeği 151 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçeğin iç geçerliliğe sahip olup olmadığını anlamak için “bağımsız gruplar için t testi”nden yararlanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini ortaya koymak amacıyla yapılan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçeğin güvenirliğinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

20 madde ve tek alt boyut

Mecbur kalmadıkça bilgisayarı dersi desteklemek amacıyla kullanmam.

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: