Dört Adım Kare Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Işık, E. İ. (2014). Yaşlılarda dört adım kare testinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Emir İbrahim Işık
Geçerlik: 

DAKT’nin geçerliliği için daha önce geçerlilik ve güvenilirliği saptanmış testler ile DAKT testi skorları karşılaştırılmıştır. Dinamik testler ile anlamlılık düzeyi orta-yüksek, statik testler ile zayıf-orta korelasyon içinde oldukları saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha ölçümü sonucu ise .96 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre DAKT yaşlılar için geçerli ve güvenilir bir testtir.

Derecelendirme: 
İletişim: