Dokuzuncu Sınıflar için Matematik Başarı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özüdoğru, M. ve Bümen, N. T. (2016). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının yordanması. Ege Eğitim Dergisi, 17 (2), 377-398.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: