Dolaylı Travma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güler, İ. (2018). Dolaylı travma ölçeği: Türkçe uyarlama ve sosyal hizmet uzmanlarının dolaylı travma açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
İsmail Umut GÜLER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: