Dokuz Tip Mizaç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, E.D., Gençer, A.G., Aydemir, Ö., Yılmaz, A., Kesebir, S., Ünal, Ö., Örek, A. ve Bilici, M.(2014). Dokuz Tip Mizaç Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği.Eğitim ve Bilim, 39(171), 115-137.

Sorumlu Yazar: 
Enver Demirel Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: