Doğurganlık Sorunu Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gün, S. (2017). Doğurganlık Sorunu Envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Semra Gün
Geçerlik: 

Doğurganlık Sorunu Envanteri’nin Principal Component faktör çıkarma ve Promax faktör döndürme yöntemleri kullanılarak faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Envanter genelinin Cronbach alpha değeri 0.926 hesaplanmıştır. Cinsel Kaygı 0.813 ile çok yüksek, Sosyal Kaygı 0.797 ile yüksek, Çocuksuz Yaşamın Reddi 0.693, Ebeveyn Olma İhtiyacı 0.655 ve İlişkiler Kaygısı 0.645 orta düzey güvenirlik göstermektedir.

Ölçek 46 madde ve beş faktörden oluşmaktadır.
Cinsel kaygı (10m): .İnfertilite problem nedeniyle cinsel ilişkiden zevk alamadığımı düşünüyorum.
Ebeveyn olma ihtiyacı (13m): Hamilelik ve doğum,çiftlerin ilişkisindeki en önemli iki olaydır .
Sosyal kaygı (8m): Çocuklar hakkında bana soru sorulması beni rahatsız etmez.
Çocuksuz yaşamın reddi (9m): Çocuğu olmayan çiftler çocuğu olanlar kadar mutludur.
İlişkiler kaygısı (6m): Eşim kısırlık sorununun beni nasıl etkilediğini anlamıyor.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 6= kesinlikle katılıyorum)