Akıldışı Performans İnançları Envanteri-2

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Urfa, O. ve Aşçı, F. H. (2018). Akıldışı Performans İnançları Envanteri–2’nin psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları – Studies in Psychology, 38(2), 219-236. doi:10.26650/SP2018-0004

Sorumlu Yazar: 
Osman Urfa
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: