Alkol Bağımlılığı Sorunu Olanların Çocuklarının Yaşamsal Rolleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Küliğ, D., & Engin, E. (2017). Alkol Bağımlılığı Sorunu Olanların Çocuklarının Yaşamsal Rolleri Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bağımlılık Dergisi, 18 (3), 80-89.

Sorumlu Yazar: 
Derya Küliği
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: