Doğum Tatmin Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cetin, F. C., Sezer, A., & Merih, Y. D. (2015). The Birth Satisfaction Scale: Turkish adaptation, validation and reliability study. Northern clinics of Istanbul, 2(2), 142-150.

Sorumlu Yazar: 
Yeliz Doğan Merih
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: