Doğum Öncesi Bağlanma Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duyan, V., Gül Kapısız, S. ve Yakut, H.İ. (2013). Doğum Öncesi Bağlanma Envanteri’nin bir grup gebe üzerinde Türkçe’ye uyarlama çalışması. The Journal of Gynecology – Obstetrics and Neonatology, 10(39), 1609-1614.

Sorumlu Yazar: 
Veli Duyan
Geçerlik: 

Faktör analizi ile envanterin, ölçmek istediği yapıyı ölçüp ölçmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Envanterin toplam varyansın açıklanma yüzdesinin yüksekliği Doğum Öncesi Bağlanma Envanteri’nin ölçmek istediği yapıyı ölçebildiğini gösterdiğinden dolayı geçerlidir. Doğrulayıcı faktör analizi ile envanteri oluşturan maddelerin Doğum Öncesi Bağlanma örtük değişkenini ölçebildiği kabul edilebilir görülmektedir.

Güvenirlik: 

Doğum Öncesi Bağlanma Envanteri’nin iç tutarlılığını gösteren Cronbach Alpha testi değeri 0.789 olarak belirlenmiştir

Ölçek 21 madde ve tek faktörden oluşmaktadır.
Bebeğin şu an neye benzediğini merak ediyorum.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= Neredeyse hiçbir zaman – 4=Neredeyse her zaman)
İletişim: