Doğum Öncesi Bakım Memnuniyet Ölçeği (DÖBMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslantekin-Özçoban, F., Gelebek, N., Erkal Aksoy, Y. ve Yalnız Dilcen, H. (2020). Doğum öncesi bakım memnuniyeti ölçeği (DÖBMÖ): Geçerlilik güvenirlik çalışması. Jaren, 6 (1), 141-147. doi:10.5222/jaren.2020.55823.

Sorumlu Yazar: 
Filiz Aslantekin Özçoban
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: