Doğum Öncesi Algılanan Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atasever, İ. & Sis-Çelik, A. (2018). The validity and reliability of the Antenatal Perceived Stress Inventory Turkish version: A methodological study. Health care for women international, 1-18. doi: 10.1080/07399332.2018.1469635

Sorumlu Yazar: 
İlknur ATASEVER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: