Doğal Alan Rekreasyonu Öz-Yeterlik Ölçeği:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinç, S. C., ve Yavaş-Tez Ö., (2019). Doğal Alan Rekreasyonu Öz-Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 394-410. https://doi.org/10.31680/gaunjss.610544

Sorumlu Yazar: 
Sırrı Cem DİNÇ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
Hiç Doğru Değil (0) ve Çok Doğru (10)
İletişim: