Doğa Yürüyüşlerine Katılım Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekinci, E., Yenel, F., ve Sarol, H., (Nisan, 2012). Doğa Yürüyüşlerine Katılım Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nde sunulmuştur, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Erdoğan Ekinci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: