Öz- düzenleme Ölçeği; Baş-Ayak Parmakları-Diz-Omuz Görevleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sezgin, E., ve Demiriz, S. (2016). Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2),702-718.

Sorumlu Yazar: 
Esin SEZGİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: