Diyaliz Diyet ve Sıvı Kısıtlamasına Uyumsuzluk Ölçeği (DDSÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kara, B . (2009). Diyaliz Diyet ve Sıvı Kısıtlamasına Uyumsuzluk Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(3), 20-27.

Sorumlu Yazar: 
Belgüzar Kara
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısı 0.70 şeklinde saptanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (0=uyumsuzluk yok, 1=hafif, 2=orta, 3=ciddi ve 4=çok ciddi)
İletişim: