Hemodiyaliz Hastalarında Sıvı Kontrolü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Albayrak – Coşar, A. (2012). Ölçek Geliştirme Çalışması: Hemodiyaliz Hastalarında Sıvı Kontrolü (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: