Diyaliz Hastaları için Yaşam Kalitesi Endeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Korkut, Y. (2007). Ferrans ve Powers’ ın Diyaliz Hastaları için Yaşam Kalitesi Endeksinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 44(1), 14-18.

Sorumlu Yazar: 
Yeşim Korkut
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut ve 34 madde
Sağlık ve İşlev
Sosyo-Ekonomik
Psikolojik-İnançlar
Aile
Ayrıca her bir madde, dıoyum ve önem açısından da değerlendirilir.

Derecelendirme: 
6’lı Likert
İletişim: