Biyoe-politik Gözetim ve Denetime İlişkin Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Saf, H. H. (2020). Biyopolitikanın yeni iletişim teknolojileri üzerinden inşası: Biyoe-politika [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Hacı Hasan Saf
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: