Din Öğretiminde Problem Çözme Becerisi Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yiğit, Y . (2018). Din Öğretiminde Problem Çözme Becerisi Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 47: 347-371. DOI: 10.21054/deuifd.450962

Sorumlu Yazar: 
Yasin Yiğit
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: