Dilbilgisi Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uyar-Uslan, E. (2006). Öğrenme stratejileri kullanımının İngilizce dilbilgisi başarısı üzerindeki etkililiği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine bakıldığında Alpha %86 olduğu görülmüştür.

4. Konuşurken herhangi bir yapıyı hatırlayamazsam
onun yerine gelecek başka bir yapı kullanırım .
5. Dilbilgisi yapılarının mantığını anlamaya
çalışırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= hiçbir zaman – 5= her zaman)