Ders Çalışma ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kutlu, M.,O., Yapıcı, A.,ve Korkmaz, Ş. (2015). Lise öğrencileri için bir ders çalışma ve öğrenme stratejileri ölçeği geliştirme çalışması. International Multilingual Journal of Contemporary Research, 3 (2), 27-32.

Sorumlu Yazar: 
Oğuz Kutlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: